1 келнер опслужува од 20-30 лица, зависно од настанот