Следува 1 чаша за жесток пијалок и 2 чаши (универзална на столче за вода, сок вино)