Бомбици од неколку врсти на сирења, валкани  во повеќе зачини послужени на крекер